BLACK NOVEMBER: Ušetřete nyní až 50 % .

Termíny & Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti ELECTROLUX, s.r.o., pro internetový prodej náhradních dílů a příslušenství domácích spotřebičů značky Electrolux (dále také jen „VOP“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto VOP upravují objednávání, placení a dodávání náhradních dílů a příslušenství k malým a velkým domácím spotřebičům značky Electrolux (vše dohromady dále také jen „Produkty“) i další náležitosti internetového prodeje Produktů konečným zákazníkům (e‑shopu), provozovaného společností ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 140 21, IČO: 18631975, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze oddíl C, vložka 2461 (dále také jen „ELECTROLUX“), v České republice, včetně vzniku, obsahu a plnění s  tím souvisejících smluv s konečnými zákazníky, uzavíraných distančním způsobem.


1.2. Webová adresa internetového prodeje (e‑shopu) Produktů, provozovaného ELECTROLUXEM, je: www.electrolux.cz.


1.2.1. Tato webová stránka je ve vlastnictví společnosti AB Electrolux (publ.), se sídlem ve Švédsku, a je pro účely e-shopu samostatně provozována společností ELECTROLUX, s.r.o., se souhlasem uvedeného vlastníka.


1.3. Prodej Produktů v rámci tohoto internetového prodeje (e‑shopu) je možný jen s dodáním na území České republiky. Uvedeným způsobem proto nelze objednat Produkty s adresou dodání mimo území České republiky.


1.3.1. Pro objednávky náhradních dílů a příslušenství s dodáním na adresu mimo území České republiky je třeba použít webovou stránku národního distributora v příslušném státu podle místa jejich požadovaného dodání. Přehled těchto webových stránek lze nalézt na www.electrolux.com/shop.


1.4. VOP platí při každém internetovém prodeji Produktů konečným zákazníkům v e-shopu provozovaném ELECTROLUXEM.


1.5. Podmínkou uzavření distanční smlouvy o internetovém prodeji Produktu(ů) přitom vždy je, že zákazník v plném rozsahu (tzn. bez výhrad a připomínek) souhlasí se zněním VOP, které je při zákazníkově objednání Produktů aktuálně obsaženo na webové stránce ELECTROLUXU www.electrolux.cz.


1.5.1. Zákazník při objednání Produktů v rámci internetového prodeje (e‑shopu) vyjádří tento svůj souhlas s VOP zatržením okénka „Četl/a jsem Všeobecné dodací podmínky a souhlasím s nimi.“ v příslušné rubrice elektronického objednávkového formuláře na webové stránce www.electrolux.cz a následným elektronickým odesláním této objednávky ELECTROLUXU.
 

 

2. Objednávání Produktů v e‑shopu

2.1. Nabídka Produktů, včetně  popisu jejich hlavních vlastností, ceny a případného vyobrazení, je obsažena v menu Náhradní díly &příslušenství na webové stránce www.electrolux.cz. (Pro aktuální nabídku Produktů v e-shopu kliknout ZDE.). Zákazník může v e‑shopu objednat jen ty Produkty, které jsou takto aktuálně nabízeny v době jeho objednávky.2.2. Zákazník objednává Produkty online, a to vždy výlučně vyplněním elektronického objednávkového formuláře aktuálně obsaženého na webové stránce e-shopu www.electrolux.cz v době této zákazníkovy objednávky. (Pro elektronický objednávkový formulář kliknout ZDE.)


2.3. Při vyplňování objednávky se v elektronickém objednávkovém formuláři automaticky zobrazí skladová dostupnost objednávaných Produktů i jejich cena včetně DPH a případný poplatek za dodání včetně DPH.


2.4. Až do elektronického odeslání vyplněného elektronického objednávkového formuláře ELECTROLUXU může zákazník jako objednatel kontrolovat, opravovat, měnit a doplňovat vstupní údaje, které do objednávky vložil.


2.5. Elektronickým odesláním objednávky, tj. vyplněného elektronického objednávkového formuláře, ELECTROLUXU jako provozovateli e-shopu se objednávka Produktu(ů), uvedeného v odeslaném objednávkovém formuláři, stává pro zákazníka závaznou.2.6. ELECTROLUX neprodleně potvrdí zákazníkovi obdržení jeho objednávky e‑mailem zaslaným na e-mailovou adresu zákazníka, obsaženou v  elektronickém objednávkovém formuláři. V tomto e-mailu bude uveden zákazníkem objednaný Produkt(y) a finální kalkulace jeho prodeje a dodání.


2.7. Smlouva o internetovém prodeji zákazníkem objednaného Produktu(ů) mezi ELECTROLUXEM jako prodávajícím a zákazníkem jako objednatelem, uzavíraná tímto distančním způsobem, vzniká doručením potvrzení ELECTROLUXU o obdržení zákazníkovy objednávky (bod 2.6. VOP) zákazníkovi.


2.7.1. Nedílnou součástí každé takové smlouvy jsou VOP, aktuálně platné v době zákazníkovy objednávky (bod 1.5. VOP).


2.7.2. Při potvrzení objednávky obdrží zákazník také číslo své objednávky, které je pak třeba používat při veškeré komunikaci zákazníka s ELECTROLUXEM, týkající se předmětné objednávky Produktu(ů).


2.8. Pokud by se stalo, že objednaný Produkt není už v době objednávky dostupný, objednávka takového Produktu nebude potvrzena a smlouva o jeho internetovém prodeji (bod 2.7. VOP) nevznikne.

 

3. Ceny Produktů, případný poplatek za dodání a způsob placení při prodeji v e-shopu

3.1. ELECTROLUX prodává ve svém e-shopu Produkty za ceny, které jsou v době zákazníkovy objednávky aktuálně uvedeny na webové stránce e-shopu www.electrolux.cz. Tyto ceny obsahují DPH.


3.2. Kromě zaplacení odpovídající ceny objednaného produktu(ů) může být po zákazníkovi požadováno také zaplacení  poplatku za dodání a při platbě na dobírku také doběrečné. Všechny ceny jsou účtovány včetně DPH.


3.2.1. Případný požadavek zaplacení tohoto poplatku za dodání se automaticky zobrazí při vyplňování elektronického objednávkového formuláře.


3.2.2. Jestliže zákazník v jednom elektronickém objednávkovém formuláři objedná produkt(y) v souhrnné ceně včetně DPH vyšší než je stanovený limit pro dodání zdarma, žádný poplatek za dodání mu nebude účtován.


3.2.3. Na závěr vyplňování elektronického objednávkového formuláře se v tomto formuláři automaticky zobrazí celková částka součtu všech cen objednaných Produktů včetně DPH a případného poplatku za dodání včetně DPH.


3.3. Zákazník elektronickým odesláním objednávkového formuláře ELECTROLUXU akceptuje cenu objednaného Produktu(ů) i výši poplatku za dodání, obsažené v souvislosti s objednaným Produktem(y) v takto odeslaném elektronickém objednávkovém formuláři.


3.4. Zákazník může zaplatit cenu a případný poplatek za dodání buď dobírkou při dodání objednaného Produktu(ů), nebo platební kartou při objednání Produktu(ů). Způsob zaplacení zákazník zvolí při vyplňování elektronického objednávkového formuláře.


3.5. Vyznačí-li zákazník v elektronickém objednávkovém formuláři platbu platební kartou, je povinen při vyplňování elektronického formuláře objednávky řádně uvést všechny své, v tomto formuláři předepsané platební údaje.


3.5.1. Odpovídající částka, která vyplývá z elektronicky odeslané objednávky, je pak inkasována z bankovního účtu zákazníka při potvrzení obdržené zákazníkovy elektronické objednávky Produktu(ů).


3.5.2. Nebude-li na účtu debetní platební karty zákazníka dostatek peněžních prostředků nebo nebude-li možno předmětnou částku inkasovat ze zákazníkova bankovního účtu z jiných důvodů, je ELECTROLUX oprávněn zákazníkovu objednávku písemně odmítnout (a to i poté, kdy potvrdil její obdržení), resp. písemně odstoupit od uzavřené smlouvy o internetovém prodeji objednaného Produktu(ů), a to případně i jen e-mailovým sdělením zaslaným na e-mailovou adresu zákazníka.


3.5.3. ELECTROLUX pro platby zákazníků platební kartou akceptuje použití těchto platebních karet: VISA, MasterCard (a to jak debetních, tak kreditních).


3.5.4. Při platbách platebními kartami je používán platební systém PayPal. ELECTROLUX přitom zákazníkům za takové platby neúčtuje žádné další poplatky.
 

3.5.5. Pro zajištění co možná nejvyšší úrovně zabezpečení poskytnutých platebních údajů i bezpečnosti online prováděných plateb využívá ELECTROLUX služeb Royal Bank of Scotland (RBS) a automatického šifrování platebních údajů ihned při jejich poskytnutí, jakož i kódovaného přenosu bankovních informací po síti.


3.5.6. ELECTROLUX si zároveň vyhrazuje právo při jakémkoli podezření z podvodu nebo ze zneužití platební karty či bezhotovostního platebního styku kteroukoli platební transakci z bezpečnostních důvodů pozastavit anebo zrušit.
 

3.6. Veškeré náklady, vzniklé zákazníkovi při použití jakýchkoli komunikačních prostředků (včetně internetu, e-mailu, telefonu aj.) při objednávání Produktů v e-shopu provozovaném ELECTROLUXEM nebo v jakékoli souvislosti s tím či v návaznosti na to, nese zákazník ze svého.

 

4. Dodání Produktů objednaných v e-shopu

4.1. Poté, kdy bude potvrzeno obdržení objednávky, dodá ELECTROLUX objednaný Produkt(y) zákazníkovi, a to – podle povahy objednaného Produktu(ů) – buď poštou (resp. kurýrem), nebo prostřednictvím smluvního přepravce.


4.1.1. O způsobu a době dodání objednaného Produktu(ů) bude zákazník informován v e-mailu, kterým ELECTROLUX potvrzuje obdržení objednávky (bod 2.6. VOP). Jestliže je objednaný Produkt(y) doručován zákazníkovi prostřednictvím kurýra, upozorní kurýr navíc zákazníka telefonicky v den dodání na konkrétní čas tohoto dodání Produktu(ů).


4.1.2. Zákazník potvrzením těchto VOP prohlašuje: Souhlasím, že moje osobní e-mailová adresa a osobní telefonní číslo budou poskytnuty přepravci zásilky, společnosti GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 1, Jihlava a buou použity pro službu "FlexDelivery-Service" (kontaktování společností GLS pro zlepšení dodávek objednaných Produktů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním zprávy společnosti Electrolux s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4 nebo na email info@electrolux.cz.


4.2. Objednané Produkty obdrží zákazník ve standardním provedení, v jakém byly dodány jejich výrobcem pro trh v České republice. ELECTROLUX si přitom vyhrazuje, že dodaný Produkt(y) se zejména vzhledem k vývoji a výrobním inovacím může lišit od objednaného Produktu(ů), popsaného a případně i vyobrazeného v nabídce Produktů (bod 2.1. VOP), v nepodstatných detailech neovlivňujících jeho funkčnost, které se týkají například drobných technických vylepšení, změn barevného odstínu, designu ovládacích prvků, úprav obalu apod.


4.3. Objednaný Produkt(y) bude zákazníkovi dodán na adresu v České republice, kterou zákazník uvedl v ELECTROLUXEM potvrzené objednávce. Tato adresa musí být přitom dostupná pro běžný způsob dodání příslušného objednaného Produktu(ů).


4.3.1. Zákazník se elektronickým odesláním objednávky, tj. vyplněného elektronického objednávkového formuláře, ELECTROLUXU zavazuje, že: (a) ELECTROLUXU i doručiteli zásilky nebo přepravci poskytne řádně a včas veškerou součinnost, která je potřebná ke splnění závazků ELECTROLUXU při dodání objednaného Produktu(ů), včetně jeho doručení a odevzdání zákazníkovi, a (b) neprodleně nahradí ELECTROLUXU veškeré zvýšené náklady či výdaje, jež vzniknou v souvislosti s porušením tohoto zákazníkova závazku (například nepřevezme-li anebo nevyzvedne-li včas zákazník zaslaný, resp. přepravovaný, objednaný Produkt/y/ apod.).


4.4. ELECTROLUX si vyhrazuje možnost dílčích dodávek zákazníkem objednaných Produktů. (Tím však není dotčeno ustanovení bodu 4.5.1. až 4.5.3. VOP.)


4.4.1. Při dílčích dodávkách objednaných Produktů neplatí zákazník žádné další poplatky za dodání. Dodání objednaných Produktů mu bude účtováno tak, jako by byly dodány všechny najednou.


4.5. Objednaný Produkt(y) bude zákazníkovi dodán v dodací lhůtě vyplývající ze skladových údajů, které se automaticky zobrazí při objednávání Produktu(ů) v elektronickém objednávkovém formuláři. Konkrétně: (a) objednaný Produkt, u něhož se takto zobrazí údaj „Skladem“, bude zákazníkovi dodán do tří pracovních dnů, (b) objednaný Produkt, u něhož se takto zobrazí údaj „Není na skladě“, bude zákazníkovi dodán do třiceti dnů. V obou těchto případech se přitom dodací lhůta počítá od prvního pracovního dne následujícího po dni, kdy ELECTROLUX potvrdí zákazníkovi obdržení objednávky.


4.5.1. Pokud by objednaný Produkt(y) nebyl v příslušné dodací lhůtě k dispozici, bude ELECTROLUX o takové skutečnosti zákazníka neprodleně informovat.


4.5.2. Nebude-li kterýkoli objednaný Produkt dodán zákazníkovi do třiceti dnů od potvrzení zákazníkovy objednávky (počítaných podle bodu 4.5., poslední věta, VOP), je zákazník i ELECTROLUX oprávněn písemně odstoupit od mezi nimi uzavřené smlouvy o internetovém prodeji ohledně tohoto zákazníkem objednaného Produktu.


4.5.3. To platí také tehdy, nebude-li v uvedené třicetidenní lhůtě dodán zákazníkovi některý objednaný Produkt v plném, zákazníkem objednaném množství. I v takovém případě však lze od zmíněné smlouvy písemně odstoupit jen zčásti, a to ohledně množství objednaného Produktu nedodaného zákazníkovi v předmětné třicetidenní lhůtě.


4.6. Zákazník je povinen prohlédnout si dodaný Produkt(y) ihned při jeho dodání. Bude-li dodaný Produkt poškozený, je zákazník oprávněn odmítnout jeho převzetí. Později zjištěné poškození dodaného Produktu musí zákazník písemně (tzn. případně i e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ELECTROLUXU: cz.webshop@electrolux.com) oznámit ELECTROLUXU nejpozději do sedmi dnů od dodání poškozeného Produktu.


4.6.1. Pokud byl Produkt prokazatelně poškozen před jeho převzetím zákazníkem, bude zákazníkovi dodán nový, nepoškozený Produkt zpravidla do dvou týdnů od vrácení poškozeného Produktu ELECTROLUXU.

 

5. Instalace, užívání a servis Produktů prodaných v e-shopu

5.1. Produkty zakoupené v e-shopu provozovaném ELECTROLUXEM musejí být vždy řádně instalovány a užívány, a to plně v souladu s odpovídajícím návodem k použití i s instalačním průvodcem ke spotřebiči, do něhož (resp. k  němuž) mají být takto zakoupené náhradní díly nebo příslušenství namontováno a s ním používáno.


5.2. Náhradní díly a příslušenství  nabízené v e-shopu provozovaném ELECTROLUXEM jsou (není-li v souvislosti s jednotlivým takto nabízeným náhradním dílem nebo příslušenstvím výslovně uvedeno jinak) určeny pouze pro instalaci do (resp. k) odpovídajících spotřebičů distribuovaných ELECTROLUXEM na trhu v České republice a pro použití s nimi.5.3. Každý zákazník odpovídá za řádnou instalaci, užití a údržbu Produktů zakoupených v e-shopu provozovaném ELECTROLUXEM.


5.3.1. ELECTROLUX přitom upozorňuje, že určité Produkty vyžadují instalaci autorizovaným a kvalifikovaným odborníkem, aby se zabránilo jakémukoli riziku poškození spotřebiče, zranění nebo jiných škod. To je zvláště důležité pro správnou instalaci, užívání a údržbu plynových či elektrických komponentů, instalatérských dílů a vodovodního připojení. Pro řádné poučení je třeba vždy důkladně přečíst a plně respektovat všechny pokyny a instrukce, obsažené na obalu Produktu, na Produktu samotném, v odpovídajícím návodu k použití Produktu nebo spotřebiče a v instalačním průvodci k příslušnému spotřebiči, vydaném, distribuovaném či šířeném ELECTROLUXEM.


5.4. ELECTROLUX nenese žádnou odpovědnost za nedostatky, škody nebo újmy, způsobené: (a) nesprávnou instalací, umístěním, manipulací, užitím či údržbou Produktu anebo spotřebiče, do něhož (popř. k němuž) byl Produkt instalován, resp. použit, (b) porušením povinností zákazníka vyplývajících z bodů 5.1. až 5.3.1. VOP ani (c) porušením prevenčních povinností anebo povinností, stanovených v rámci bezpečnosti nebo předcházení škodám platnými obecně závaznými právními předpisy, ať už zákazníkem, či jakoukoli třetí osobou (osobami).


5.5. Konkrétní podrobnosti ohledně servisu spotřebičů, k nimž si zákazník objednal náhradní díl nebo příslušenství v e-shopu provozovaném ELECTROLUXEM, jsou obsaženy v návodu k použití příslušného spotřebiče.


5.5.1. S jakýmikoli dotazy, týkajícími se servisu Produktů a spotřebičů distribuovaných ELECTROLUXEM na trhu v České republice, se lze obrátit na nejbližší Autorizované servisní středisko ELECTROLUXU. (Pro aktuální seznam těchto servisních středisek kliknout ZDE.)

 

6. Odstoupení od smlouvy o internetovém prodeji Produktu(ů)

6.1. Zákazník-spotřebitel má v souladu s ustanoveními § 1829 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále také jen „OZ“) právo bez udání důvodu odstoupit od uzavřené smlouvy o internetovém prodeji Produktu(ů), vzniklé na základě doručeného potvrzení ELECTROLUXU o obdržení zákazníkovy objednávky  (bod 2.7. VOP), ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí objednaného Produktu(ů), resp. – při postupném dodání více objednaných Produktů – ode dne převzetí jejich poslední dodávky.


6.1.1. Pro toto odstoupení od smlouvy může zákazník-spotřebitel použít vzorový formulář stanovený v nařízení vlády č. 363/2013 Sb. (Pro tento formulář kliknout ZDE.) Odstoupit od smlouvy lze i e-mailem zákazníka-spotřebitele zaslaným na e-mailovou adresu ELECTROLUXU: cz.webshop@electrolux.com, nebo jeho dopisem zaslaným ELECTROLUXU prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.


6.1.2. Stanovená čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud zákazník-spotřebitel v jejím průběhu odešle ELECTROLUXU své oznámení, že od smlouvy odstupuje.


6.1.3. ELECTROLUX potvrdí bez zbytečného odkladu e-mailem zákazníkovi-spotřebiteli přijetí jeho odstoupení od smlouvy.


6.1.4. Odstoupí-li zákazník-spotřebitel účinně od smlouvy:

(a)  Je zákazník-spotřebitel povinen zaslat nebo předat ELECTROLUXU bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, objednaný Produkt(y), který od ELECTROLUXU obdržel.

(b) ELECTROLUX je povinen vrátit zákazníkovi-spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně souvisejícího poplatku za dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Tyto peněžní prostředky není přitom ELECTROLUX povinen vrátit zákazníkovi-spotřebiteli dříve, než mu zákazník-spotřebitel  předá objednaný Produkt(y), který obdržel od ELECTROLUXU, nebo prokáže, že tento Produkt(y) již ELECTROLUXU odeslal.

(c)  Náklady za navrácení objednaného Produktu(ů), který zákazník-spotřebitel obdržel od ELECTROLUXU, nese v souladu s ustanoveními § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1831 odst. 2 OZ zákazník-spotřebitel, jestliže tento Produkt(y) nemůže být pro svou povahu vrácen obvyklou poštovní cestou.

(d)  Zákazník-spotřebitel odpovídá ELECTROLUXU za snížení hodnoty vráceného Produktu(ů), který obdržel od ELECTROLUXU, jež vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem(y) jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 


6.2. Zákazník-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o internetovém prodeji Produktu(ů): (a) který byl upraven podle přání zákazníka-spotřebitele nebo pro jeho osobu, (b) dodaného v uzavřeném obalu, který zákazník-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů ho není možné vrátit.6.3. Při odstoupení od smlouvy musí být každý Produkt vrácen ELECTROLUXU vždy v  úplném a nepoškozeném stavu, včetně všech jeho součástí, příslušenství a obalu.

 

7. Odpovědnost za vady Produktů při prodeji v e-shopu

7.1. Odpovědnost za vady Produktů při jejich prodeji v e-shopu provozovaném ELECTROLUXEM se řídí platnou právní úpravou obsaženou v OZ a aktuálními Záručními podmínkami společnosti ELECTROLUX, s.r.o. (Pro tyto aktuální Záruční podmínky kliknout ZDE.)


7.2. Adresa provozovny ELECTROLUXU jako provozovatele e-shopu pro uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady Produktů, která mohou nebo musí být uplatněna u prodejce, je: ELECTROLUX, s.r.o., Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4.


7.3. Zákazníci-spotřebitelé mají podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZOS“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv o prodeji výrobků v obchodě (včetně smluv o internetovém prodeji výrobků), upravené v ustanoveních § 20d a násl. ZOS. (Podle § 2 odst. 1 písm. a/ ZOS se přitom spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.) Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů týkajících se daného typu výrobků (náhradní díly a příslušenství domácích spotřebičů značky Electrolux) je vzhledem k ustanovení § 20e písm. d) ZOS především Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 


8. Závěrečná ustanovení

8.1. ELECTROLUX nenese odpovědnost za jakékoli náklady, nedostatky, prodlení, škody nebo újmy, vzniklé při podávání či vyřizování objednávek Produktů anebo v jakékoli souvislosti s tím nebo návaznosti na to, které byly způsobeny – ať už přímo, či nepřímo – zákazníkem, třetí osobou (osobami) anebo vyšší mocí.


8.2. Ochrana osobních údajů zákazníků se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy. (Pro bližší informace o této ochraně osobních údajů kliknout ZDE.)


8.3. ELECTROLUX jako provozovatel internetového prodeje Produktů vítá veškeré dotazy, podněty a návrhy na zlepšení svých služeb. V případě zájmu nebo potřeby mohou zákazníci využít tato kontaktní spojení ELECTROLUXU: e-mail: cz.webshop@electrolux.com (vždy v pracovní dny v době od 09:00 hod do 17:00 hod).


8.4. V rámci následného zpracování (post-processingu) dodávek Produktů a snahy o neustálé zlepšování služeb ELECTROLUXU mohou být jednotliví zákazníci návazně kontaktováni se žádostí o vyplnění dotazníku zaměřeného na spokojenost a jejich zkušenosti s e-shopem provozovaným ELECTROLUXEM.


8.4.1. ELECTROLUX bude svým zákazníkům vděčný za vyplnění těchto dotazníků i za poznatky, které z nich získá.


8.5. VOP se řídí platným právním řádem České republiky.


8.6. ELECTROLUX může tyto VOP měnit, doplňovat, rušit nebo nahrazovat jinými. O každé takové úpravě VOP bude ELECTROLUX neprodleně informovat na webové stránce www.electrolux.cz.


8.6.1. Objednávky Produktů, smlouvy o internetovém prodeji Produktů a práva, povinnosti i plnění z těchto smluv se přitom řídí vždy VOP aktuálně účinnými v době zákazníkovy objednávky konkrétního Produktu(ů).


8.7. Tyto VOP, které nahrazují dosavadní OBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ELECTROLUX PRO INTERNETOVÝ OBCHOD A TELEFONNÍ PRODEJ, jsou účinné ode dne 1.9.2015

 


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Potvrzením souhlasu se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti ELECTROLUX, s.r.o., pro internetový prodej náhradních dílů a příslušenství domácích spotřebičů, souhlasím s tím, že můj osobní e-mail, adresa a moje osobní telefonní číslo, budou poskytnuty přepravní společnosti GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (dále jen GLS), Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava a používají se pro "FlexDelivery-Service" (kontaktování společností GLS pro zlepšení dodání objednaného zboží). Tento souhlas lze odvolat oznámením zaslaným společnosti ELECTROLUX Domácí spotřebiče CZ, Budějovická 3, 140 00 Praha 4 nebo e-mailem na adresu cz.webshop@electrolux.com