Vyberte verzi, kterou máte

Chcete-li zobrazit kompatibilní příslušenství a náhradní díly, specifikujte svůj produkt pomocí čísla PNC

Jak najdu produktové číslo (PNC)?

ZDT6454

Odložený start umožnuje posunout automaticky mytí nádobí napr. do nocních hodin s levnejší sazbou za elektrinu.