BLACK NOVEMBER: Ušetřete nyní až 50 % .

Vyberte verzi, kterou máte

Chcete-li zobrazit kompatibilní příslušenství a náhradní díly, specifikujte svůj produkt pomocí čísla PNC

Jak najdu produktové číslo (PNC)?

F80870

An extremely quiet dishwasher with only 41db noise level allowing you to enjoy a peaceful kitchen environment while the dishwasher washes up without making a noise about it. The F80870 delivers the best performance every time no matter the size of the load or the level of soiling.